Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 25. 4. 2024
oblačno 13 °C 2 °C
piatok 26. 4. jasná obloha 15/4 °C
sobota 27. 4. slabý dážď 18/9 °C
nedeľa 28. 4. jasná obloha 21/9 °C

Obsah

https://www.minv.sk/?r23-sshinfo1referendum

Rozhodnutie o vyhlásení REFERENDA 2023 (207.06 kB)

Informácia pre voličia (272.51 kB)

Választási tájékoztató (198.38 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------

Špeciálny spôsob hlasovania

 

https://www.minv.sk/?r23-sshinfo1

 

_________________________________________________________________________

HLASOVACÍ PREUKAZ

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie HLASOVACIEHO  PREUKAZU

 • OSOBNE v úradných hodinách obcenajneskôr 20. 1. 2023 do 12:00 h. na adrese  Obec Nýrovce, 935 67  Obecný úrad č. 53. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 
 • v LISTINNEJ FORME tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 2. 1. 2023 
 • ELEKTRONICKY na mailovej adrese ocunyrovce@gmail.com tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 2. 1. 2023.

 Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

 • PROSTREDNÍCTVOM osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách obce najneskôr 20. 1. 2023 do 12:00 h. 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr 3 pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

https://www.minv.sk/?referendum-preukaz

_________________________________________________________________________

 

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR:

Obec Nýrovce zverejňuje  e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre referendum konané dňa 21. januára 2023 : 

ocunyrovce@gmail.com

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to

v listinnej forme  tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu), v ktorej má volič trvalý pobyt najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou [vzor žiadosti o voľbu poštou (DOCX, 21 kB)musí obsahovať údaje o voličovi

-   meno a priezvisko,

-   rodné číslo,

-   adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,

-   adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič zásielku prevezme.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

-   obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

-   hlasovací lístok,

-   návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),

-   poučenie o spôsobe hlasovania.

https://www.minv.sk/?r23-posta2

__________________________________________________________________________

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnost pre REFERENDUM 2023 - Értesítés a választási körzetől : Volebný okrsok, volebná miestnosť (9.09 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZVEREJNENIE adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie 

Obec Nýrovce zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre referendum,  ktoré sa bude konať 21. januára 2023:

ocunyrovce@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------